Finance Traineeship 2016

Functie
Finance Traineeship

Plaats
Amsterdam, Zwolle, Arnhem

Niveau
WO (bijna) afgerond

Carriere level
Starter

Salaris
In overleg

Finance Traineeship
Het doel van de richting Finance binnen het Delta Lloyd Traineeship is om talentvolle starters met als achtergrond een bedrijfseconomische of bedrijfskundige studierichting in drie jaar te op te leiden tot allround Finance professionals. Gedurende het traineeship bouw je een goede financiële basiskennis op waarmee je inzicht krijgt in het financiële proces bij Delta Lloyd en de verschillende spelers die bij dit proces betrokken zijn.

In de drie jaar dat het traineeship duurt, doe je ervaring op in minimaal twee financiële aandachtsgebieden en op twee organisatieniveaus. Op deze manier krijg je een goed beeld van de mogelijkheden binnen de financiële kolom van Delta Lloyd en zo kun je zelf bepalen in welke financiële richting jij je verder wilt ontwikkelen. De ervaring die je opdoet tijdens het traineeprogramma helpt je om een onderbouwde keuze te maken voor een uitstroomfunctie na het traineeship.

Aandachtsgebieden
Reporting
Binnen het aandachtsgebied Reporting ben je verantwoordelijk voor tijdige, juiste en volledige verslaglegging van de verschillende divisies afzonderlijk of van Delta Lloyd als geheel. Hiervoor worden de volgende rapportages opgesteld:
– financiële maand-, kwartaal- en jaarrapportages,
– statutaire jaarrekeningen van alle juridische entiteiten,
– maand-, kwartaal- en jaarrapportages voor de DNB,
– diverse interne en externe rapportages aan verschillende partijen, zoals de divisiedirecties, de directies van de werkmaatschappijen en het Verzekeringsblad.

Control
Binnen het aandachtsgebied Control zie je toe op de bedrijfseconomische gezondheid van een van de divisies of van Delta Lloyd als geheel. Hiervoor wordt informatie van de afdelingen Reporting en Accounting omgezet in stuurinformatie voor management en directie. De financiële jaarcyclus begint voor Control met het maken van het strategische en financiële plan voor de komende drie jaren, met de nadruk op het komende jaar. Vervolgens wordt elke maand een management informatie rapportage geleverd aan het management waarin de gerealiseerde cijfers gerapporteerd worden. Taak voor Control is om deze cijfers te verzamelen, te ordenen, te analyseren en helder toe te lichten. Elk kwartaal wordt daarnaast een outlook gerapporteerd, waarin een schatting wordt gemaakt van de kosten en opbrengsten aan het einde van het huidige jaar.

Overig
Naast Reporting en Control is het ook mogelijk om tijdens het traineeship werkzaam te zijn op afdelingen als Investor Relations en Corporate Development. Investor Relations is de bewaker van de identiteit en de reputatie van Delta Lloyd Groep. De afdeling is verantwoordelijk voor het contact met de aandeelhouder. Corporate Development bestaat uit een team met zeer ervaren M&A programmamanagers en financials die vanuit Delta Lloyd Groep kijken naar mogelijkheden op de markt. Zij zijn onder andere nauw betrokken bij aan- en verkooptrajecten van bedrijfsonderdelen.

Wij bieden:

  • Het Finance traineeprogramma leidt je op tot allround finance professional. Het traject duurt drie jaar.
    Gedurende het traineeship doe je ervaring op in minimaal twee financiële aandachtsgebieden en twee organisatieniveaus (divisie en Groep).
  • Aandachtsgebieden binnen het traineeship zijn breed: van reporting en control tot Investor Relations en Corporate Development (M&A). ‘
  • In het eerste jaar vervult de trainee één opdracht die bestaat uit het meewerken in een financieel team en het draaien van een zelfstandig project. In het tweede jaar vervult de trainee één of twee verschillende opdrachten en functies. In het derde jaar komt de trainee idealiter al op de gewenste uitstroomplek te zitten, maar plukt hij of zij nog de vruchten vanuit het traineeship (opleiding, coaching, intervisie).
  • De tijdsbesteding gedurende de traineejaren zal gemiddeld 85 procent van de tijd bestaan uit het vervullen van de opdracht. 15 procent van de tijd zal de trainee besteden aan het opdoen van inhoudelijke kennis, kennis van de financiële kolom van Delta Lloyd, persoonlijke ontwikkeling, campusrecruitment activiteiten en trainee-events.
  • Het traineeprogramma bestaat uit inhoudelijke opleidingen (inhouse en extern) en een opleiding gericht op persoonlijke ontwikkeling.
  • Gedurende het traineeship worden de trainees intensief begeleid door verschillende actoren (traineemanager, opdrachtbegeleider, mentor, coach). Als trainee ben je verantwoordelijk voor je eigen ontwikkeling.

Wie zoeken wij?
Heb jij een (bijna) afgeronde Master – bij voorkeur (Bedrijfs)economie, Bedrijfskunde, Finance of andere business gerelateerde opleiding – en aantoonbare affiniteit met finance? Herken jij je ook direct in de volgende kenmerken: ambitieus, analytisch, ondernemend en communicatief sterk? Dan maken we graag kennis met jou. We zien daarnaast graag dat je naast je studie een actief leven leidt met activiteiten, betaald of onbetaald.

Enthousiast?
Neem contact op met Najat Saidi via najat@diversityrecruitment.nl  voor meer informatie. Je ontvangt het digitale sollicitatieformulier. Vergeet niet in de CV te vermelden wat de (verwachte) afstudeerdatum is en vermeld ook het onderwerp van je scriptie.

Let op: Deadline is op vrijdag 22 april om 12.00 uur