Over Diversity Recruitment

Organisaties van morgen zijn alleen succesvol als zij diverse talenten aan zich weten te binden en het maximale uit hun menselijk kapitaal halen. Wij geloven in het zichtbaar maken van verborgen talenten, want voor ons is diversiteit meer dan culturele achtergrond, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid of mensen met een beperking (bijzonder talent). Het is het optimaal gebruik maken van de unieke waarden en kwaliteiten van individuen. Dit komt ten goede van zowel mens, organisatie als maatschappij. Hierbij staan verbinding, authenticiteit en co-creatie centraal.

Visie

Organisaties van morgen zijn alleen succesvol als zij talenten aan zich weten te binden en het maximale uit hun menselijk kapitaal halen. Hierbij staan authenticiteit en co-creatie centraal.

Missie

Het zichtbaar maken en verbinden van verborgen talenten aan organisaties. En het ondersteunen van organisaties met de instroom en doorstroom van ambitieuze professionals met als doel vergroten van diversiteit.